Contact Us Gallery What students are saying פורום מאמרים Programs Faculty About us H O M E
ח ד ש ו ת
נפתחה הרשמה לקורס מאלפים ומטפלים בהתנהגות כלבים מרץ 2012 מבצע מיוחד להרשמה מוקדמת!!!
ברכות לבוגרי מחזור ספטמבר 2010 על הסמכתם למאלפים ומטפלים התנהגותיים
מבצע לטיפול התנהגותי מלא 500 ש"ח הנחה בהורדת הקופון מאבנר רז הלוחש לכלבים העמוד הרשמי בפייסבוק
לבקשת מאלפים רבים עצמאיים נפתח קורס בטיפול התנהגותי הנמשך 3 חודשים לפרטים צור קשר
כלבים מאולפים לאימוץ בכלביית הלוחש לכלבים יוסי: 050-5457958
קורסים/השתלמויות נוספות
 
 
 
 

מאלף ומטפל התנהגות
קורס בסיסי
יחידות לימוד
12
כל יחידות הלימוד מלוות בהתנסות מעשית עם כלבים ובעליהם

מאמר הכרחי למתעניין בלימודי מקצוע אילוף כלבים
בשנים האחרונות ישנה מגמה ההולכת וגדלה בהתעניינות ללימודי אילוף כלבים וכל מאלף פוטנציאלי, נתקל וודאי בבעייתיות הקיימת במקצוע זה. למרות ההתפתחות המואצת של התחום בארץ, המקצוע נשאר עדיין לא מוגדר ואינו מוסדר עפ"י חוק או ממסד שלטוני ובהתאם לכך, לא קיימים בו קריטריונים מקצועיים ברורים .

במקביל להתפתחות ענף הכלבנות ובעיקר בהיבט ההשכלתי המכשיר מאלפים (בתי ספר לאילוף), חלה עלייה משמעותית בביקוש ללמודי המקצוע . מאלפים רבים נטלו יוזמה והחלו ללמד סטודנטים את רזי המקצוע. חלקם הקימו בתי ספר פרטיים למקצוע, חלקם החלו ללמד "אחד-על-אחד" וחלקם חברו למוסדות השכלה ידועים שונים (נקודה זו אפרט בהמשך המאמר).

הצורך לפתח ולבסס את ההכשרה והתפיסה המקצועית הלא שוויונית הקיימת כיום בין בתי הספר השונים, הכרחי במיוחד עקב ריבוי בתי הספר המלמדים את המקצוע . על כן ברצוני להתייחס לנושא בעיקר בהיבט הזהות המקצועית והשלכותיה על עתידך המקצועי והעסקי.

...להמשך

 

Copyright© 2006, "אבנר רז - "הלוחש לכלבים
Dafna Abileah / Graphic-All Ltd.